Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar

Alle medarbejdere på børne- og ungeområdet i Nyborg Kommune har fokus på tidlig opsporing, tæt tværfaglig samarbejde, tidlig forældreinddragelse og en hurtig indsats, når der er en bekymring for et barn.

Når dagtilbud eller skole har en bekymring for et barn, så kan der afholdes en tværfaglig konsultation i den tidlige indsats. Den tværfaglige konsultation er et møde hvor forældrene til et barn, barnets pædagog eller lærer og repræsentanter fra flere forskellige fagligheder som sundhedsplejerske, familiebehandler, psykolog og socialrådgiver sætter sig sammen omkring et barn, hvor der er en bekymring.

Forældre har både ret og pligt til at involvere sig samt blive inddraget i forhold omkring deres børn. De har en viden og indsigt omkring deres barn, som kan bidrage til den samlede forståelse af barnets situation. Samtidig styrkes forældrenes medbestemmelse og medansvarlighed for den støttende indsats.

Mødet skal bidrage til at afklare, om der er behov for en støttende indsats, og sikre at en nødvendig indsats iværksættes tidlig og sammenhængende. Ved mødet sættes der mål for indsatsen, og det aftales hvem der gør hvad og hvornår.

Hvad er Nyborgmodellen? Få forklaringen her

Kontakt os

Vil du vide mere om Nyborgmodellen?

Børne- og Familieafdelingen
Ringvej 1C - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider