Trivsel på tværs – Nyborgmodellen

Alle medarbejdere på børne- og ungeområdet i Nyborg Kommune har fokus på tidlig opsporing, tæt tværfaglig samarbejde, tidlig forældreinddragelse og en hurtig indsats, når der er en bekymring for et barn.

Når vi sammen med jer vurderer, at der er behov for andre øjne på barnet, indkalder vi til et Tværs-møde. Et Tværs-møde er et møde hvor du som forælder deltager – gerne sammen med dit barn, dit barns pædagog/lærer samt fx en PPR-psykolog, familiekonsulent eller sundhedsplejerske. Deltagerkredsen afhænger af hvad det er for en udfordring, der skal belyses.

Formålet med mødet er, at vi sammen får afdækket de ressourcer og udfordringer, som fylder for dit barn og dig, og finder frem til en indsats, som kan øge dit barns trivsel.

Et Tværs-møde vil altid blive afholdt i dialog og samarbejde med dig som forælder.

Kontakt os

Vil du vide mere om Nyborgmodellen?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider