Rådgivning til familier

Du kan søge rådgivning for hele familien, hvis dit barn har et handicap.

Formål

Formålet er at give gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Der kan også gives familievejlederordning. 

Hvem kan få hjælp?

Familier med børn under 18 år, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Familier med nydiagnosticerede børn kan også tilbydes familiebehandling i forhold til handicapforståelse/erkendelse.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau gives som rådgivning, undersøgelse og behandling. Der kan endvidere tilbydes særlig familievejledning. 

Sådan søger du om hjælp

Du skal kontakte Familiehuset, hvis du ønsker rådgivning. 

Hvis du har behov for mere omfattende støtte, vil Familiehuset henvise dig til en sagsbehandler i Social og Familie.  

Find mere information om Familiehuset her

Øvrige relevante oplysninger

Særlig familievejlederordning skal tilbydes inden for 3 måneder efter at kommunen har fået oplysninger om, at dit barn har en funktionsnedsættelse. 

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Familiehuset
Dyrehavevej 43 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 11, stk. 7 og 8 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Familier med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Hvad omfatter indsatsen?

Familiehuset tilbyder rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier. 

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt.

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.