Støtte til fritidsaktiviteter og ferie til børn

Børn kan få kontingentstøtte og komme på feriekoloni, hvis der er sociale og økonomiske grunde til det.

Formål

Formålet er at give økonomisk støtte, således at børn, der har behov for særlig støtte, kan deltage i fritidsaktiviteter og ferietilbud. 

Hvem kan få hjælp?

Børn og unge, der af økonomiske og sociale årsager har behov for særlig støtte, og som ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter eller holde ferie på lige fod med andre børn og unge. Kontingentstøtte kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau gives til børn og unge i alderen 6 til 16 år. Ferie kan gives til børn og unge i alderen 0 til 18 år.  

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau bestå af:

Kontingentstøtte:

 • Der er mulighed for at få betalt kontingent.
 • Støtten udbetales direkte til foreningen. 
 • Støtten kan max. udgøre 1.500 kr. pr. år. 
 • Støtten kan tildeles i op til 2 år. Der søges for et år ad gangen.

Der skal udfyldes ansøgningsskema, som findes på linket nedenfor. Her fremgår det også hvilke foreninger, der gives støtte til.  

Der er afsat et fast beløb, så der uddeles støtte efter ”først til mølle”-princippet. 

Feriekoloni:

Koloni arrangeret af kommunen i en uge for børn, unge og familier, der er på overførselsindkomst. 

Du og din familie kan deltage i koloni, hvis du modtager af en af følgende typer indkomst:

 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceydelse
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Sygedagpenge
 • Førtidspension
 • SU
 • Uddannelseshjælp
 • Uddannelsesydelse
 • Integrationsydelse

Sådan søger du

Du kan læse mere om, hvordan du søger kontingentstøtte her

Hvis du ønsker at høre mere om Nyborg Kommunes tilbud om feriekoloni, kan du kontakte Social og Familie. 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller vil du søge om støtte?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Øvrige relevante oplysninger

Det er dit ansvar at sørge for at dit barn møder op til den aktivitet, som der er givet støtte til. Du skal selv sørge for transport af dit barn til aktiviteten.

Der gives ikke støtte til træningstøj/udstyr.

Der er ingen klagemulighed ved et afslag på støtte, da tilbuddet ikke er fastsat ved lov.

Faglig uddybning

Lovgrundlag

§ 11, stk. 6 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Der kan ansøges om kontingentstøtte og ferie.

Hvad omfatter indsatsen?

Støtte til betaling af kontingent til godkendte folkeoplysende foreninger i Nyborg Kommune og Nyborg Kulturskole. Deltagelse i feriekoloni.

Tilbuddene fremgår af Nyborg Kommunes hjemmeside. 

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen

Social og Familie fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider