Elever i grundskolen

I udskolingen vil kommunens elever møde forskellige aktiviteter, der har til formål at kvalificere, udfordre og forberede uddannelsesvalget efter 9. klasse. Der gives kollektiv vejledning til alle elever i 7.-9. klasse.

Desuden ydes der individuel eller gruppevejledning til elever, der har brug for en særlig støtte.

I overskrifter handler kollektiv vejledning om:

  • Introduktion til ungdomsuddannelser
  • Brobygning (besøg på ungdomsuddannelser)
  • Erhvervspraktik
  • Oplevelsesaktiviteter, såsom virksomhedsbesøg, besøg af rollemodeller og uddannelsesmesse
  • Introduktion til relevante hjemmesider

Spørgsmål?

Er du tilknyttet en skole, bedes du henvende dig der.

Alternativt kan du henvende dig til én af de 4 vejledere, der kan hjælpe dig videre.