Fremtidens ældrepleje

Mandag 30. maj 2022 var der inviteret til borgermøde om fremtidens ældrepleje i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13.

Nyborg Kommune havde inviteret borgere, pårørende, medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere og alle andre til at deltage i en dialog om fremtidens ældrepleje.

  • Hvordan sikrer vi en værdig ældrepleje i en fremtid med flere ældre og færre medarbejdere?
  • Hvordan får vi flere til i fremtiden at arbejde i ældreplejen?
  • Hvilke ønsker og behov har fremtidens ældre og deres pårørende?
  • Hvilke forventninger skal borgerne kunne have til fremtidens ældrepleje?

Program

Velkomst v. borgmester Kenneth Muhs

Fremtidens ældrepleje – en brændende platform v. professor i sundheds-økonomi Jes Søgaard, som stiller skarpt på fremtidens udfordringer og vilkår på ældreområdet. Se oplægget her.

Rundbordssamtaler ud fra temaet TID TIL OMSORG

En bid af hverdagen v. social- og sundhedshjælper Mette Jensen

Rundbordssamtaler ud fra temaet LYS PÅ LØSNINGER

Afrunding v. formand for Ældreudvalget Kaj Refslund

Du er velkommen til at skrive til fremtidensaeldrepleje@nyborg.dk med dine input eller idéer.