Lokalplan for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg

Mandag 10. maj 2021 blev der afholdt digitalt borgermøde omkring lokalplan for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg.

På mødet gennemgik Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune indholdet i lokalplanen, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Forslag til lokalplan nr. 303 omfatter Nyborg Voldanlæg ved Glacisstien og Sygehusgraven. Med planforslaget ønsker Nyborg Kommune at sikre og tydeliggøre Nyborg Voldanlæg nord og vest for Nyborg Slot, så det fredede fortidsminde bevares, og den vigtige kulturarv ikke går tabt. 

Samtidig ønsker kommunen at bevare kolonihaverne på volden som en del af Nyborgs kulturelle arv samt at sikre, at voldområdet fortsat indgår i byens grønne areal som en væsentlig del af byens rekreative ressource med respekt for natur og miljø. Der er til lokalplanen udarbejdet miljørapport, der beskriver og sammenfatter lokalplanens miljøpåvirkninger og redegør for afværgetiltag.

Forslag til lokalplan nr. 303 og kommuneplantillæg nr. 32, Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg har været i høring til og med 30 juni 2021.

Borgermøde

Du kan se eller gense borgermødet her

Se informationsmateriale fra borgermødet her

Hvis du har spørgsmål til lokalplan for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg, så er du velkommen til at kontakte os på e-mail: teknikmiljoeog erhverv@nyborg.dk.