Byrådsmedlemmernes vederlag

Vederlaget er det, som det enkelte byrådsmedlem får for at sidde i byrådet og øvrige hverv.

Offentliggørelse af vederlag

Byrådet skal offentliggøre oplysninger om vederlagene, som medlemmerne af Byrådet får for at varetage forskellige hverv.

Byrådsmedlemmernes vederlag

NAVN

VEDERLAG (årligt)

Borgmester vederlag

991.210 kr.

1. næstformand 10% af borgmestervederlag

99.121 kr.

Byrådsvederlag

100.657 kr.

Udvalgsformænd 16,77 % af borgmestervederlag for udvalgene:
Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Klima- og Naturudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Ældreudvalget.

166.225 kr.

Udvalgsvederlag

20.355 kr.

Børnetillæg

15.574 kr.

Børn- og Ungeudvalg formandsvederlag 5 % af borgmestervederlag

49.560 kr.

Børn- og Ungeudvalg næstformandsvederlag 2,05 % af borgmestervederlag

20.355 kr.

Folkeoplysningsudvalget formandsvederlag 2 % af borgmestervederlag

19.824 kr.

Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv 2021

NAVN

HVERV

VEDERLAG 2021

Kenneth Muhs

KL - Miljø- og Forsyningsudvalg - næstformand

69.999 kr.

Kenneth Muhs

Erhvervshus Fyn - formand

75.000 kr. 

Kaj Refslund

ADP - bestyrelsesmedlem

100.000 kr.

Jan Reimer Christiansen

NFS bestyrelse

19.083 kr.

Søren Svendsen

Motas  bestyrelse  (formand)

98.687 kr.

Søren Svendsen

NFS Bestyrelse (formand)

178.902 kr.

Peter Wagner Mollerup

NFS bestyrelse

19.083 kr.

Jørn Terndrup

NFS Bestyrelse

19.083 kr.

Albert Pedersen

FynBus bestyrelse

21.273 kr.

Kontakt os

Har du spørgsmål til byrådsmedlemmernes vederlag?

Sekretariatet
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider