Byrådsmedlemmernes vederlag

Vederlaget er det, som det enkelte byrådsmedlem får for at sidde i byrådet og øvrige hverv.

Offentliggørelse af vederlag

Byrådet skal offentliggøre oplysninger om vederlagene, som medlemmerne af Byrådet får for at varetage forskellige hverv.

Byrådsmedlemmernes vederlag

NAVN

VEDERLAG (årligt)

Borgmester vederlag

971.661 kr.

1. næstformand 10% af borgmestervederlag

97.166 kr.

Byrådsvederlag

98.687 kr.

Udvalgsformænd 18,75% af borgmestervederlag for udvalgene:
Skole og Dagtilbud, Social og Familie, Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, Sundheds- og Forebyggelse, Erhvervs- og Udvikling og Ældre udvalget.

182.186 kr.

Udvalgsvederlag

19.433 kr.

Børnetillæg

15.269 kr.

Børn- og Ungeudvalg formandsvederlag 5% af borgmestervederlag

48.583 kr.

Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv

NAVN

HVERV

VEDERLAG 2020

Kenneth Muhs

KL - Miljø- og Forsyningsudvalget

49.254 kr.

Kenneth Muhs

Erhvervshus Fyn

75.000 kr. 

Kaj Refslund

ADP

100.000 kr.

Albert Pedersen

FynBus

21.114 kr.

Erik Rosengaard

Ingen

0 kr.

Frits Christensen

Ingen

0 kr.

Carsten Kudsk

Ingen

0 kr.

Martin Stenmann

Ingen

0 kr.

Jan Reimer Christiansen

NFS bestyrelse

18.711 kr.

Søren Svendsen

Motas  bestyrelse  (formand)

94.370 kr.

Søren Svendsen

NFS Bestyrelse (formand)

188.933 kr.

Peter Wagner Mollerup

Inspiring Denmark

20.000 kr.

Rameesh T. Sambanther

Ingen

0 kr.

Per Jespersen

Ingen

0 kr.

Jacob Nilsson

Ingen

0 kr.

Vibeke Ejlertsen

Ingen

0 kr.

Sonja M. Jensen

Ingen

0 kr.

Anja Kongsdal

Ingen

0 kr.

Martin Huus

Ingen

0 kr.

Tilde Nielsen

Ingen

0 kr.

Suzette Frovin

Ingen

0 kr.

Jesper Nielsen

Ingen

0 kr.

Poul Erik Knudsen

Ingen

0 kr.

Jørn Terndrup

NFS Bestyrelse

18.592 kr.

Anne-Marie Palm-Johansen

Ingen

0 kr.

Anne Dyrhøj

Ingen

0 kr.

Kontakt os

Har du spørgsmål til byrådsmedlemmernes vederlag?

Sekretariatet
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider