Byrådsmedlemmernes vederlag

Vederlaget er det, som det enkelte byrådsmedlem får for at sidde i byrådet og øvrige hverv.

Offentliggørelse af vederlag

Byrådet skal offentliggøre oplysninger om vederlagene, som medlemmerne af Byrådet får for at varetage forskellige hverv.

Byrådsmedlemmernes vederlag pr. 1. april 2024

NAVN

VEDERLAG (årligt)

Borgmester vederlag

1.040.099 kr.

1. næstformand 10% af borgmestervederlag

104.009 kr.

Byrådsvederlag

105.547 kr.

Udvalgsformænd 16,77 % af borgmestervederlag for udvalgene:
Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Klima- og Naturudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Ældreudvalget.

174.425 kr.

Udvalgsvederlag

21.360 kr.

Børnetillæg

16.331 kr.

Børn- og Ungeudvalg formandsvederlag 5 % af borgmestervederlag

52.005 kr.

Børn- og Ungeudvalg næstformandsvederlag 2,05 % af borgmestervederlag

21.322 kr.

Folkeoplysningsudvalget formandsvederlag 2 % af borgmestervederlag

20.802 kr.

Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv 2023

NAVN

HVERV

VEDERLAG 2023

Kenneth Muhs

KL - Klima og Miljøudvalg (næstformand)

72.884 kr.

Kenneth Muhs

Erhvervshus Fyn - formand

75.000 kr. 

Martin Huus

NFS Bestyrelse (formand)

169.995 kr.

Jan Reimer Christiansen

NFS Bestyrelse

20.817 kr.

Per Jespersen

NFS Bestyrelse

20.817 kr.

Jørn Terndrup

NFS Bestyrelse

20.817 kr.

Ole Tyrsted

NFS Bestyrelse

20.817 kr.

Ole Tyrsted

FynBus bestyrelse

22.248 kr.

Peter Wagner Mollerup

ADP bestyrelsesmedlem

100.000 kr.

Kontakt os

Har du spørgsmål til byrådsmedlemmernes vederlag?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider