Byrådet

Nyborg Byråd er kommunens øverste besluttende myndighed. Byrådet består af 25 medlemmer, som vælges for en fireårig periode. Følg med i byrådets arbejde, se medlemmer og tag kontakt.