Politikerhåndbog og kodeks i Nyborg Byråd

Politikerhåndbogen og kodeks for Nyborg Byråd skal hjælpe de folkevalgte i Nyborg Kommune med at udføre deres erhverv som byrådsmedlemmer på bedst mulig vis.

Politikerhåndbogen er et arbejdsredskab for de byrådsmedlemmer, der er valgt til Nyborg Byråd.

Kodeks i Nyborg Byråd

Nyborg Byråd har vedtaget Kodeks for arbejdet i Nyborg Byråd og Kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd.

God borgerbetjening afhænger af en lang række faktorer, herunder ressourcer, dygtige medarbejdere, organisation, samarbejde og dialog med borgerne med mere, men det afhænger også af, at byrådets arbejde foregår på en god og konstruktiv måde både internt i byrådet og i samspillet med administrationen.

Det er på denne baggrund, at følgende kodeks er besluttet:


Kodeks for arbejdet i Nyborg Byråd

 1. Vi optræder som ambassadører for kommunen.
 2. Vi er velforberedte til møder og deltager nærværende.
 3. Vi taler ordentligt til, om og med hinanden med respekt for den politiske mangfoldighed.
 4. Vi forholder os sagligt til sagerne.
 5. Vi sikrer, at alle borgere behandles lige.
 6. Vi inddrager borgerne tidligt gennem høringer og dialog, når det er relevant.
 7. Vi kommunikerer klart ud til borgerne – forklarer tydeligt, hvad der besluttes og hvorfor.
 8. Udvalgsformanden/næstformanden repræsenterer hele udvalget i taler, og udvalgsformanden/næstformanden udtaler sig som udgangspunkt på vegne af udvalget. Borgmesteren udtaler sig på vegne af byrådet.
 9. Vi har fokus på, at der er omhu med processen, herunder håndtering af fortrolighed, og med kommunikationen med borgere og medarbejdere.
 10. Vi omtaler kommunens medarbejdere ordentligt og respektfuldt i offentligheden.

Kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd

 1. Administrationen sikrer forventningsafstemning i forhold til samarbejdet med det politiske niveau, herunder i forhold til håndtering af pressen.
 2. Administrationen sikrer tidlig inddragelse af det politiske niveau for at sikre politisk ejerskab.
 3. Administrationen er åben og imødekommende i forhold til politikernes ønske om dialog.
 4. Administrationen udarbejder præcise dagsordener, herunder indstillinger og oplæg af høj kvalitet.
 5. Administrationen tilstræber at tage højde for politikernes muligheder for at forberede sig og have den nødvendige tid til den politiske proces.
 6. Administrationen har overblik over sager på vej til udvalg og byråd (fx affødt af tidligere beslutninger, budgetter, lovgivning m.v.) og sikrer koordinering og sammenhængskraft.
 7. Administrationen medvirker aktivt til at realisere de politikker, strategier og beslutninger, som Byrådet har besluttet.
 8. Administrationen sikrer, at administrationens svar på spørgsmål fra et udvalgsmedlem/byrådsmedlem sendes til orientering til hele udvalget/byrådet

Økonomiudvalget har på møde 18. april 2017 godkendt kodeks for Nyborg Byråd.

Kontakt os

Har du spørgsmål til byrådets håndbog og kodeks?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider