Spørgsmål til byrådet

Når byrådets ordinære møder starter, er der spørgetid i højst 30 minutter. Spørgeren skal være til stede, når mødet starter.

Regler for spørgetid ved ordinære møder

  1. Ved begyndelsen af byrådets ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.

  2. Spørgeren skal oplyse navn og adresse.

  3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller om spørgeren selv.

  4. Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for 2 minutter. Spørgsmål kan eventuelt stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.

  5. Spørgsmål besvares normalt af formanden, men spørgeren kan dog - efter anmodning  - rette spørgsmålet direkte til et medlem af byrådet eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.

  6. Byrådets medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.

  7. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til efterfølgende besvarelse.

  8. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.

  9. Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, kan afvises.

  10. Det tilkommer alene formanden som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.

Nyborg Byråd, 20. marts 2018

Kontakt os

Har du spørgsmål til regler om spørgetid?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider