Kunstråd

Kunstrådet i Nyborg Kommune har til formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle kunst og gøre den nærværende i hverdagen.

Kunstrådet i Nyborg varetager tre primære funktioner:

  • Officiel ansøger til nationale fonde i forbindelse med ansøgninger vedr. kunstprojekter, kunstindkøb, kunstrenovering eller andre relevante initiativer, der fremmer området.
  • Kvalificerende organ ved kunstindkøb og kunstprojekter. Kunstrådet stiller løbende sin kompetence til rådighed og yder vejledning til virksomheder, foreninger m.m. i forbindelse med kunstindkøb, planlægning og gennemførelse af større kunstprojekter. Kunstrådet i Nyborg er obligatorisk høringspart, når Nyborg Kommune indkøber kunst samt ved nybyggeri eller renoveringsarbejder, hvori der indgår kunstneriske projekter. Tilsvarende høres kunstrådet ved renovering eller omplacering af kommunens eksisterende værker.
  • Selvstændig initiativtager/inspirator til kunstprojekter f.eks. udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, festivaler, billedkunstkurser og andet.

Information

Vil du vide mere

Dagsordener og referater

Her kan du få overblik over dagsordener og referater fra Kunstrådet.

Se dagsordener og referater fra Kunstrådet

Kontakt os

Har du spørgsmål til Kunstrådet?

Kultur, Fritid og Turisme
Torvet 2B - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider