Partistøtteerklæringer

Partistøtte - erklæringer fra partierne om private og anonyme tilskud.

Nyborg Kommune skal efter reglerne i Lov om Partistøtte offentliggøre partiernes erklæringer om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater.

Partiernes erklæringer er indeholdt i ansøgningsskemaet vedrørende partistøtte og modtages af kommunen senest ved udgangen af det år, hvor der søges om partistøtte. Erklæringerne vil løbende blive lagt her på siden, efterhånden som vi modtager dem.