Partistøtte

Tilskud til politisk arbejde gives i henhold til opnåede antal stemmer, som en kandidatliste har opnået ved valget.

Det er således kun kandidatlister, der allerede har deltaget i (det sidst afholdte) kommunalbestyrelsesvalg eller regionsrådsvalg, der har ret til partistøtte til politisk arbejde.

En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg eller regionsrådsvalg, har således ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, har ret til et tilskud, der udgør årligt 7,75 kr. for hver stemme (i 2021), kandidatlisten har fået ved valget. Dog ydes der ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer. Kandidatlister, der i henhold til lov om kommunale og regionale valg indgik i et listeforbund, gives tilskud såfremt listeforbundet har fået 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, eller derover.

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste regionsrådsvalg, har ret til et tilskud, der udgør årligt 4,75 kr. for hver stemme (i 2021), kandidatlisten har fået ved valget. Dog ydes der ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 500 stemmer. Kandidatlister, der i henhold til lov om kommunale og regionale valg indgik i et listeforbund, gives tilskud såfremt listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Kandidatlister, der ønsker at modtage tilskud som nævnt ovenfor, skal indgive ansøgning herom til kommunalbestyrelsen, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.

Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår.

Reglerne for økonomisk støtte til kommunale valg findes i bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. § 4, jf. § 11.

Borger.dk kan ansøgning om "økonomisk tilskud til politisk arbejde" udfyldes og sendes sikkert til Nyborg Kommune.

Kontakt os

Har du spørgsmål til partistøtte?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider