Miljøgodkendelse

Hvis din virksomhed giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, skal du have en miljøgodkendelse, før du kan starte driften.

Søg om miljøgodkendelse

Påvirker din virksomhed miljøet? 

Støj, røg, lugt, opbevaring af olie, kemikalier og andre miljøskadelige stoffer kan være årsag til en væsentlig miljøpåvirkning.

Hvilke virksomheder skal søge om miljøgodkendelse? 

Du skal søge om godkendelse, hvis du skal etablere en virksomhed, og hvis du skal ændre eller udvide virksomheden.

De virksomhedstyper, som skal have en miljøgodkendelse, fremgår af listen på bilag 1 og bilag 2 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen, kan vores rådgivere i Teknik, Miljø og Erhverv hjælpe. 

Sådan søger du

Du skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening. Her vil du blive vejledt i, hvordan du udfylder ansøgningen korrekt. 

Når kommunen har meddelt en miljøgodkendelse, vil den være i høring i fire uger, hvor der kan gøres indsigelse. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til miljøgodkendelser?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider