Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Hvis du søger om en miljøgodkendelse, skal du også overveje, om dit projekt er omfattet af VVM-reglerne.

VVM betyder vurdering af virkning på miljøet. En VVM kan være lovpligtig, før et projekt kan gennemføres.

I en VVM undersøger vi, hvordan projektet eller planen kan påvirke miljøet og hvilke tiltag, der skal indarbejdes for at tage tilstrækkeligt hensyn til miljøet.

Udover risikoen for forurening indgår blandt andet emner som natur, landskab, kulturarv, klima, risiko og sundhed i miljøvurderingen.

Kræver mit projekt eller min plan en miljøvurdering?

Det er Miljøvurderingsloven, der angiver kriterierne for, hvilke projekter, planer og programmer, der skal miljøvurderes for at kunne blive godkendt.

Det fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 1 eller bilag 2, om et projekt er omfattet af Miljøvurderingsloven. Projektet skal indebære fysiske tiltag som anlægsarbejder, installationer og nedrivninger med mere, som er et indgreb i det naturlige miljø eller landskab.

Et bilag 1-projekt kræver altid en miljøvurdering. I et bilag 2-projekt kan du som bygherre anmode om en miljøvurdering eller en screening, hvor vi afgør, om projektet skal miljøvurderes.

Du kan læse Miljøvurderingsloven her

Sådan søger du om VVM 

Bygherren har pligt til skriftligt at anmelde et anlægsprojekt, som er opført på bilag 1 eller bilag 2 i Miljøvurderingsloven, til den kommune, hvor anlægget ønskes etableret.

Du finder ansøgningsskemaet via Miljøstyrelsens hjemmeside her

Ansøgningen skal sendes til Teknik, Miljø og Erhverv i Nyborg Kommune. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til VVM?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider