Retningslinjer

Orienter dig om kommunens retningslinjer for farligt affald, farlige stoffer, indretning af tankplads med en stander, olie- og benzinudskillere samt sandfang.

Kontakt os

Har du spørgsmål til retningslinjerne?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider