Risikostyringsplan for oversvømmelse

Nyborg skal sikres mod, at der kommer mere og mere vand. Formålet er at sikre borgere og værdier mod oversvømmelser.