Nyhed, tilføjet 11. jan. 2023

Opfølgning på whistleblowerhenvendelser afsluttet

Advokatfirmaet Norrbom Vindings opfølgning på en række whistleblowerhenvendelser om forholdene omkring afrapporteringen af kulturundersøgelsen af Nyborg Kommune er nu afsluttet.

Opfølgningen viser, at der ikke er sket egentlige brud på anonymiteten eller læk fra undersøgelsen, men at en ledende embedsmand ikke har orienteret Økonomiudvalget loyalt og fyldestgørende.

Nyborg Kommunes byråd blev tirsdag aften præsenteret for advokatfirmaet Norrbom Vindings opfølgning på en række whistleblowerhenvendelser om forholdene omkring afrapporteringen af kulturundersøgelsen af kommunen. Overordnet set viser opfølgningen, at der ikke er sket egentlige brud på anonymiteten, at der ikke har været læk af oplysninger, at direktionen ikke har blandet sig i kulturanalysen i strid med det politiske ønske, og at der i forhold til Komponent ikke har været en problemstilling omkring inhabilitet. Derimod har en ledende embedsmand ikke loyalt og fyldestgørende orienteret Økonomiudvalget om fundene på vedkommende selv.

- Det er godt, at vi nu har fået klarhed om, at der ikke er sket egentlige brud på anonymiteten eller læk i forbindelse med arbejdet med kulturanalysen, og at direktionen ikke har blandet sig utidigt. Det er enormt vigtigt, at alle kan have tillid til, at anonymiteten er overholdt, siger borgmester Kenneth Muhs.

Nyborg Kommunes whistleblowerordning modtog i sensommeren og efteråret 2022 en række indberetninger, der kritiserede virksomheden Komponents undersøgelse af kommunen i forlængelse af en række sager om arbejdsforholdene. Desuden indeholdt indberetningerne beskyldninger om en række forhold vedrørende en ledende embedsmand. Advokatfirmaet Norrbom Vinding har fulgt op på indberetningerne for at få be- eller afkræftet de beskyldninger, der var i indberetningerne, herunder om der var sket en korrekt orientering af de politiske led, og om fortrolige oplysninger er blevet behandlet korrekt.

Norrbom Vinding konkluderer blandt andet, at virksomheden Komponent har fulgt den fremgangsmåde, der er aftalt med byrådet, og at der ikke er sket egentlige brud på anonymiteten eller læk af undersøgelsen. Opfølgningen viser dog også, at der er en vanskelig balancegang i sager med anonymitet, hvor oplysninger både skal være generelle og samtidig fyldestgørende for at kunne bruges i det videre arbejde. Sidstnævnte har i enkelte situationer gjort, at de personer, der er blevet rettet kritik imod i forbindelse med kulturanalysen, har kunnet regne ud, hvor i organisationen kritikken formentlig stammede fra.

- Jeg konstaterer, at det ikke har været muligt at se navngivne medarbejdernes svar i undersøgelsen. Det er meget vigtigt, at man kan deltage trygt i undersøgelser som denne. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at værne om den anonymitet, man som medarbejder har krav på, siger Kenneth Muhs.

Norrbom Vindings undersøgelse har også set nærmere på en ledende embedsmand, som en del af whistleblowerhenvendelserne har handlet om. Størstedelen af beskyldningerne er der ikke fundet grundlag for, men Norrbom Vinding konkluderer, at den pågældende embedsmand ikke loyalt og fyldestgørende orienterede Økonomiudvalget om fundene på vedkommende selv. Nyborg Kommune vil nu rette henvendelse til KL med henblik på vurdering og opfølgning.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at der rejses kritik af, at en ledende embedsmand ikke har orienteret Økonomiudvalget fyldestgørende.

Afrapporteringen bliver behandlet på møde i Økonomiudvalget.

Læs hele Norrbom Vindings opfølgning her

Læs resume af Norrbom Vindings opfølgning her

For yderligere oplysninger, kontakt

Søren T. Lassen, presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk