Pædagogiske læreplaner

Her kan du få et overblik over dagtilbuddenes læreplaner.

På denne side finder du dagtilbuddenes læreplaner, som giver dig et indblik i den pædagogiske praksis. 

Dagtilbuddene i Nyborg Kommune har i en fælles skabelon, men med afsæt i hver deres pædagogiske praksis, arbejdet med den pædagogiske læreplan gennem hele 2020 og færdiggjort første status 1. marts 2021.

Det er Bekendtgørelsen om pædagogiske mål og Nyborg Kommunes Dagtilbuds- og Skolepolitik, der  danner rammerne for dagtilbuddenes tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis.

Tilsyn med den pædagogiske kvalitet i de kommunale dagtilbud er beskrevet i Kvalitetsmodellen

Afsæt i den aktuelle gruppe af børn

Målgruppen for læreplanen er det pædagogiske personale, hvorfor du vil se en mangfoldighed i de udvalgte nedslag.

Pædagogisk udviklingsarbejde tager altid afsæt i de læringsmiljøer, som det pædagogiske personale etablerer for den aktuelle børnegruppe. 

Det centrale er, at det pædagogiske personale kontinuerligt reflekterer over, om deres indsats har den ønskede effekt for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Det videre arbejde med ”små forskningsprojekter”, undersøgelser, faglige refleksioner og løbende videreudvikling af den pædagogiske kvalitet sker kontinuerligt, hvorfor der allerede
er løbet meget vand i åen, siden status blev skrevet.

Dagtilbudsloven siger, at de pædagogiske læreplaner skal offentliggøres. Derfor inviterer vi dig til at kontakte vores dagtilbud, hvis du finder interesse i at høre mere om, hvor det pædagogiske fokus ligger aktuelt.

Find kontaktoplysninger på kommunens dagtilbud her