Nyhed, tilføjet 26. jan. 2023

Grønt kvalitetsstempel til Nyborgs Klimaplan

Kommunens klimaplan, der blev vedtaget af byrådet 13. december 2022, er nu certificeret som DK2020 plan.

Nyborg Kommunes klimaplan er nu godkendt af uafhængige eksperter og har dermed opnået det officielle DK2020 stempel.

Certificeringen er udviklet af en sammenslutning af verdens storbyer, og er under overskriften DK2020 tilpasset til de danske kommuner af RealDania i samarbejde med CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank.

Det glæder formand for Klima- og Naturudvalget i Nyborg Kommune Per C. Jespersen.

- Det er et kvalitetsstempel og dokumentation for, at vi har udviklet en klimaplan, som opfylder en række krav – herunder at den er baseret på fakta, og at den overholder Paris Aftalen. Samtidig er det meget positivt, at næsten alle danske kommuner – herunder alle 10 fynske kommuner – har deltaget i DK2020-processen og dermed er certificeret efter samme regelsæt. Det betyder, at vi arbejder ud fra samme metoder, og det giver et solidt grundlag for det grønne samarbejde på Fyn, udtaler Per C. Jespersen.

Nyborg Kommune har siden 2020 været med i klimapartnerskabet DK2020, der nu tæller 95 danske kommuner. Partnerskabet er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL), de fem regioner, CONCITO, Realdania og byinitiativet C40, som er en sammenslutning af verdens storbyer.

Nyborg Kommune har et meget tæt samarbejde med de øvrige fynske kommuner om opfyldelsen af den fælles grønne vision Fyn 2030, hvor hele Fyn går foran med en ambitiøs målsætning om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Grønne indsatser

Med den officielle godkendelse på plads fortsætter arbejdet med at implementere klimaplanens indsatser. Nyborgs klimaplan er allerede kommet flyvende fra start med flere spændende initiativer, som fx grøn varmeforsyning, landsbybaserede solceller og samarbejde med Fortum Waste Solutions om CO2-fangst. Og flere tiltag er på vej i løbet af 2023.

Du kan læse mere om Nyborg Kommunes klimaplan og grønne indsatser her

Du kan læse mere om projektet med lokale solceller til tre landsbyer i Nyborg Kommunen her 

DK2020

Gennem DK2020 har 95 danske kommuner forpligtet sig på at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Du finder mere information i faktaarket om projektet her

For yderligere oplysninger, kontakt

Per C. Jespersen, formand for Klima- og Naturudvalget. Tlf. 4038 8238, e-mail: pje@nyborg.dk

Mogens Michael Møller, fagchef for bæredygtighed i Nyborg Kommune. Tlf. 2945 3248.

Søren T. Lassen, presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk