Politisk aftale om budget 2024 og høringssvar

Den 28. september 2023 har Venstre, Det Konservative Folkeparti og Rameesh T. Sambanther (Løsgænger) indgået budgetforlig for 2024-2027.

Forligspartierne anerkender, at Nyborg Kommune i de kommende år står overfor et mindre økonomisk råderum og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne med omtanke.

Regeringen og KL har 25. maj 2023 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2024 af hensyn til samfundsøkonomien. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2024.

Forligspartierne er enige om, at formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivslen i kommunens organisation.

Den politiske aftale om budget 2024 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

  • Driftsresultat på årligt 75 mio. kr. og servicerammen er overholdt.
  • Driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.
  • Besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.
  • Anlægsudgifter på 300 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, flere vuggestuepladser, sundhedshus, tandklinik, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
  • Anlægsudgifterne finansieres af skatter og generelle tilskud fra staten, herunder den politiske målsætning om et samlet driftsoverskud på 75 mio. kr. årligt.
  • Styrkelse af likviditeten (ultimo) fra 53,084 mio. kr. i 2024 til 61,798 mio. kr. i 2027.
  • Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Bilag til den politiske aftale:

Bilag 1 - Investeingsoversigt 2024-2033

Bilag 2 - Politisk aftale om besparelser 2024

Høringssvar til budget 2024-2027

Der var frist for indsendelse af høringssvar tirsdag 5. september 2023 kl. 12.

Indkomne høringssvar

De indkommende høringssvar er offentliggjort nedenfor.

Høringssvar 1-45

Høringssvar 46-69

Høringssvar 70-99

Høringssvar 100-119

Høringssvar 120

Høringssvar 121

Høringssvar 122

Bilag til høringssvar 56:

Bilag 1

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

OBS! Der findes ikke et bilag 2.

Kontakt

Har du spørgsmål til budget 2024-2027

Anders M. Sørensen

vicekommunaldirektør